47-fuel Cene goriv (od 10.12.2013)
95 oktanski 98/100 oktanski dizel
1,446 € 1,483 € 1,387 €

Splošni pogoji poslovanja

A. OBNAŠANJE IN KULTURA NA PORTALU IN FORUMU MOTORIST.SI

1. člen

Prepovedano je spodbujati k narodni, rasni, verski, spolni ali drugi neenakopravnosti, k nasilju in vojni ter izzivati narodno, rasno, versko, spolno ali drugo sovraštvo ali nestrpnost.

Prepovedana je razžalitev, obrekovanje, žaljiva obdolžitev in opravljanje.

2. člen

Zahteva se argumentiran pogovor, ki se nanaša na predmet razprave. Zaželeno je, da je podkrepljen z viri.

Sklicevanje na lastno avtoriteto je nezaželeno.

3. člen

V odgovorih je potrebno slediti vsebini postavljene teme ali novice.

4. člen

Naslovi tem v forumu morajo odsevati njihovo vsebino. Naslovi podobni "na pomoč", "ne dela" so prepovedani.

5. člen

Prepovedano je postavljanje enakih ali podobnih tem in vprašanj v različnih oddelkih Foruma ali temah.

6. člen

Prepovedana je pretirana uporaba velikih črk (kricanje). Pretirana uporaba pomeni več kot 10% VELIKIH CRK.

7. člen

Prepovedano je masovno pošiljanje sporočil ali postavljanje tem.

Prepovedano je oživljanje neaktivne teme, brez podajanja novih informacij.

8. člen

Nezaželena je uporaba kletvic in zaljivk. V naprej predvidene kletvice zamenjajo znaki ****.

9. člen

Prepovedano je objavljanje in iskanje pornografskih vsebin ter povezav do njih.

Prepovedano je objavljanje in iskanje snovi, predmetov, navodil za postopke ali dejavnosti, katerih promet je prepovedan z zakonom.

10. člen

Prepovedano je uporabljati več uporabniških imen.

Motorist.si si pridržuje pravico, da izbriše uporabniški račun, če registrirani uporabnik v šestih mesecih šteto od registracije ne objavi nobenega sporočila. V kolikor uporabnik v roku iz prejšnjega stavka objavi samo oglas v Malih oglasih, se lahko izbriše tudi vsebina oglasa.

B. INTELEKTUALNA LASTNINA

11. člen

Avtor novice ali članka, kateremu upravljalec strani novico ali članek objavi v za to predvidenih oddelkih, privoli, da se pri objavi novice ali članka navede njegovo osebno ime.

Motorist.si ima pravico do neobjave, krajšanja, spremembe vseh prispevkov uporabnikov, če ti prispevki kršijo pravila (politiko) te strani ali javni red RS.

Motorist.si si pridržuje pravico do objave člankov, objav iz foruma tudi na portalu in na morebitnem drugem prostoru. Vendar pri tem ne bo kršil avtorjevih pravic in ga bo o tem tudi obvestil.

Povzemanje vsebine člankov, prispevkov in slik, ki niso last avtorja, ki le to objavlja je brez dovoljenja avtorjev prepovedano.

12. člen

Prepovedano je povpraševanje, iskanje in objavljanje kakršnihkoli podatkov, ki bi kršili pravo intelektualne lastnine.

C. ZASEBNOST

13.člen

Motorist.si zbira naslednje uporabnikove informacije:

IP naslov za administracijo strani (statistika);

Naslov elektronske pošte, ki je potreben za registracijo;

Podatke, ki jih uporabnik posreduje.

Motorist.si dodeli uporabniku ob začetku seje piškotek (session cookie) za prilagoditev uporabniške izkušnje.

Motorist.si dodeli uporabniku ob samodejni prijavi trajen piškotek (cookie) za njegovo enolično identifikacijo.

Domena Motorist.si ter SLO-skuter.net je eno in isto. Tako je dostopanje do strani možno iz obeh omenjenih naslovov. Možno je, da izgled strani ni popolnoma isti. Z registracijo se strinjate, da lahko dostopate do strani z svojimi podatki iz obeh omenjenih naslovov.

Baza uporabnikov je vodena dvakrat. Prvič na forumu ter drugič na portalu. Oboje je med seboj sinhronizirano in se navzven kaže kot eno. Uporabnik se ob registraciji strinja za vpis v obe bazi podatkov.

Kot uporabniku vam pripadajo vse pravice po Zakonu o varstvu potrošnikov. Z oddano prijavo dovoljujete, da Motorist.si, slo-skuter.net vodi, vzdržuje in upravlja z vašimi osebnimi podatki, in vam ob tem zagotovlja varstvo osebnih podatkov po Zakonu o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS št. 59/99, 57/01).

Ob prijavi se strinjate da do preklica na svoj e-naslov prejemate E-novice, obvestila o novih odgovorih na izbrane teme, sistemska in uporabniška e-sporočila (npr. o uspešni/neuspešni prijavi, uspešnem/neuspešnem naročilu, o pomembnih sistemskih in uporabniških spremembah na strani).

Z registracijo se strinjate, da ste seznanjen(a), da lahko vsak trenutek prekličete prejemanje E-novic. Seznanjen sem in se strinjam, da se lahko vsak trenutek prostovoljno prijavim in odjavim na E-novice, sporočila.

14. člen

Motorist.si bo zagotovil vse razumne ukrepe, da podatki, ki jih uporabnik ni objavil, ne bodo dostopni tretjim osebam in javnosti. Vendar jih lahko uporabi za svoje namene, kot je pošiljanje obvestil na elektronski naslov, ki je služil ob prijavi, od katerih se uporabnik lahko odjavi.

15. člen

Podatki iz prejšnjega člena bodo razkriti samo, če je taka obveznost določena v zakonu, ali v dobri veri, da je tako ukrepanje potrebno za:

postopke pred sodišči ali drugimi državnimi organi;

nujno potrebno za zaščito in obrambo pravic ali lastnine Motorist.si.

16. člen

Teme v Zasebnih sporočilih, v katerih sodeluje pet ali vec oseb, so nadzorovane enako kot Forum.

Tem iz zgornjega odstavka v katerih sodeluje manj kot pet oseb, upravljalec ne nadzoruje niti prebira., vendar ne zagotavlja popolne diskretnosti.

D. OGLAšEVANJE

17. člen

Za oglaševalske vsebine, katerih objavo naroči pravna ali fizična oseba z namenom, da bi s tem pospeševala promet proizvodov, storitev, pravic ali obveznosti, pridobivala poslovne partnerje ali si v javnosti ustvarjala ugled in dobro ime, je potrebno skleniti poseben dogovor z upravljavcem strani.

18. člen

V kolikor oglas ne sodi v oglaševalsko vsebino iz prejšnjega člena, ga je dovoljeno postaviti samo v oddelku Mali oglasi.

Tema Navodila za pisanje malih oglasov je sestavni del teh pravil.

19. člen

V primeru, da se pojavi upravičen dvom, ali oglas ureja 17. ali 18. člen, mora tisti, ki je oglas objavil (oglaševalec), na zahtevo Motorist.si vsebino oglasa pojasniti.

Motorist.si sporoči zahtevo za pojasnilo iz prvega odstavka tega člena po elektronski pošti oglaševalca. Vsa nadaljnja komunikacija poteka po elektronski pošti ali preko osebnih sporočil.

20. člen

Za resničnost in točnost navedb iz 17. in 18. člena v oglasu je odgovoren oglaševalec.

21. člen

Marketing, omenjanje spletnih prodajaln ali navajanje njihovih neposrednih spletnih naslovov ali drugih podatkov prav tako blatenje serviserjev oziroma prodajalcev, na forumu ni dovoljeno brez izrecnega dovoljenja! Pridržujemo si pravico do izbrisa oziroma prilagoditve tovrstnih objav. Prav tako se na forumu vnaprej predvidene besede, ki se smatrajo v nasprotju z zgoraj navedenim spremenijo v ****, zaradi predhodnega izogibanja nesoglasjem!

22.člen

Mali oglasi so stvar ustvarjalca malega oglasa. Za vsebino, slike način prevzema Motorist.si ne odgovarja, prav tako ne njegovi lastniki. Ta člen se navezuje tudi na pravila malih oglasov, ki jih je potrebno upoštevati.

E. ODGOVORNOST

23. člen

Storitve, ki jih ponuja Motorist.si, so takšne kot so. Motorist.si ne prevzema nobene odgovornosti za kakršnokoli škodo ali za težave, ki bi bile storjene in povzročene z uporabo njegovih storitev: nedostopnost strani, motnje dostopa strani, virusi, napake v katerikoli informacijah in dokumentih posredovanih s strani Motorist.si.

Vsak uporabnik odgovarja za svoja dejanja in sporočila.

24. člen

Spletna stran je namenjena debatiranju oziroma iskanju nasvetov za predelavo skuterjev, motorjev, ATV-jev kateri se NE uporabljajo na javnih cestah oziroma se uporabljajo v tekmovalne namene! Prav tako je možnost debatiranja tudi o drugih zadevah.

25. člen

Motorist.si NE podpira uporabe predelanih vozil, ki niso ustrezno homologirana in registrirana na javnih cestah.

26. člen

V kolikor se kdo odloči, da bo uporabil informacijo na strani, ki je tu objavljena, je sam odgovoren za svoje dejanje.

Vsi prizori in vožnje v člankih so delo profesionalnih voznikov v nadzorovanih okoliščinah in ne priporočamo posnemanja. Ne prevzemamo nikakoršnih odgovornosti zaradi posledic.

F. SANKCIJE

27. člen

Sankcije so:

vklop uporabnikovim očem neprijaznega vmesnika;

združevanje uporabniških imen;

zaklep teme;

brisanje odgovora ali teme;

popravljanje odgovora;

začasna omejitev postavljanja tem in dajanja odgovorov.

28. člen

Administrator ali moderator mora ukrep obrazložiti na zahtevo uporabnika.

29. člen

Kršitev 1. člena se kaznuje z zaklepom ali izbrisom teme, odgovor se izbriše.

V kolikor se kršitve nadaljujejo, se kršitelju začasno omeji pošiljanje odgovorov in postavljanje tem.

30. člen

Kršitev prvega odstavka 2. člena se kaznuje z izbrisom odgovora ali teme, tema se lahko zaklene.

Ce se kršitve nadaljujejo, se kršitelju začasno omeji pošiljanje odgovorov in postavljanje tem.

Ob posebno hudi kršitvi se kršitelju takoj začasno omeji pošiljanje odgovorov in postavljanje tem.

31. člen

Kršitev 3. člena se kaznuje z izbrisom odgovora. Moderator lahko odgovor premakne v novo temo.

32. člen

Kršitev 4. člena se kaznuje z zaklepom teme. Moderator lahko popravi neustrezen naslov.

33. člen

Kršitev 5. člena se kaznuje z zaklepom teme ali izbrisom odgovora.

34. člen

Kršitev 6. člena se kaznuje z izbrisom odgovora ali zaklepom teme. Moderator lahko popravi besedilo.

35. člen

Kršitev 7. člena se kaznuje z izbrisom odgovora ali zaklepom teme.

Ob posebno hudi kršitvi prvega odstavka tega člena, se kršitelju takoj omeji pošiljanje odgovorov in postavljanje tem.

36. člen

Kršitev 8. člena se kaznuje z izbrisom odgovora ali teme.

če se kršitve nadaljujejo, se kršitelju začasno omeji pošiljanje odgovorov in postavljanje tem.

37. člen

Kršitev 9. člena se kaznuje z izbrisom odgovora ali teme.

če se kršitve nadaljujejo, se kršitelju začasno omeji pošiljanje odgovorov in postavljanje tem.

38. člen

Kršitev 10. člena se kaznuje z zdruzitvijo uporabniških imen.

39. člen

Kršitev 12. člena se kaznuje z izbrisom odgovora ali teme.

V kolikor se kršitve nadaljujejo, se kršitelju začasno omeji pošiljanje odgovorov in postavljanje tem.

40. člen

Kršitev 17. člena se kaznuje z izbrisom oglasa, začasno se mu omeji pošiljanje odgovorov in postavljanje tem.

V kolikor uporabnik ne upošteva pravil, ki izhajajo iz teme Navodila za pisanje malih oglasov, se oglas izbriše.

Dokler oglaševalec ne odgovori na zahtevo za pojasnilo iz 19. člena ali vsebine v odgovoru ne pojasni tako, da nedvoumno izhaja, da oglas sodi pod 17. ali 18. člen, ostane oglas izbrisan. V kolikor oglaševalec še naprej tako oglašuje, se postopa po prvem odstavku tega člena.

41. člen

Vse pritožbe so javne. Podane morajo biti v 7 dneh od ukrepa, izjemoma v enem mesecu.

Argumentirano pritožbo mora uporabnik poslati preko obrazca na Motorist.si portalu. Pritožb poslanih po zasebnih sporocilih, elektronski pošti ali postavljenih v drugih oddelkih ne bomo upoštevali.

Na pritožbo odgovarja tisti, ki je posredoval, ali upravljalec strani.

V pritožbenem postopku je intervencija prepovedana.

Odgovor na pritožbo je dokončen.

42. člen

Tema se odklene, takoj ko tisti, ki je posredoval, ugotovi zmoto. Pri tem se opraviči.

Tema ali odgovor se odbriše ali vrne v prvotno stanje, takoj ko tisti, ki je posredoval, ugotovi zmoto. Pri tem se opraviči.

Začasna omejitev postavljanja tem in dajanja odgovorov preneha najkasneje v 24 urah. Ta sankcija preneha takoj, ko tisti, ki je posredoval, ugotovi zmoto. Pri tem se opraviči.

Kršitelj se javno opraviči v forumu v oddelku O forumu.

43. člen

Pridržujemo si pravico do spremembe teh pravil brez predhodnega obvestila.